Du är här

Våra jourhem

Företaget har jour– och familjehem i hela Sverige men främst i Stockholms län där företaget har sin bas. Många av våra jour- och familjehem har flera års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt att samarbeta med vårdnadshavare/biologiska föräldrar. En hel del har även erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänsten.

Våra jourhemskonsulenter besöker regelbundet jour- och familjehemmen för att följa upp insatsen och finns som stöd under hela placeringen. Jourhemskonsulenten tar även hand om kontakten med socialtjänsten.

Vid en placering upprättas en vårdplan/genomförandeplan av socialtjänsten där uppdraget som jour- eller familjehem förtydligas för samtliga parter.

Handledning i grupp ingår i uppdraget. Utöver de regelbundna fortbildningsträffar Pär Sonesson AB anordnar, erbjuds även vid behov tillgång till specialkompetens (leg. psykolog/psykoterapeut/familjeterapeut).

Vid behov kan Pär Sonesson AB erbjuda tillfällig eller permanent omflyttning till andra familjehem inom vårt företag, nätverk eller efter uppdragsgivarens önskemål. Inga omplaceringar görs utan godkännande från placerande myndighet.

Våra familjer har alltid möjlighet att komma i kontakt med företaget dygnet runt.

Läs mer: