Du är här

Våra jour- och familjehem

Företaget har jour– och familjehem i hela Sverige men men har sin bas i Stockholm och Linköping. Många av våra jour- och familjehem har flera års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt att samarbeta med vårdnadshavare/ biologiska föräldrar. 

Våra konsulenter besöker regelbundet jour- och familjehemmen för att handleda, följa upp insatsen och finnas som stöd under hela placeringen. Via  vår jourtelefon kan hemmen komma i kontakt med oss dygnet runt för stöd och handledning. Konsulenterna tar även hand om kontakten med socialtjänsten.

Vid en placering upprättas en vårdplan/genomförandeplan av socialtjänsten där uppdraget som jour- eller familjehem förtydligas för samtliga parter.

Utöver de regelbundna fortbildningsträffar Pär Sonesson AB anordnar, erbjuds även vid behov tillgång till specialkompetens (leg. psykolog/psykoterapeut/familjeterapeut).