Du är här

Om oss

Pär Sonesson AB är ett tjänsteföretag som har varit verksamt sedan 1997 och är en tillståndspliktig jour- och familjehemsverksamhet. 

Vi har bland annat ramavtal med Stockholms Stad, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Nacka/Värmdö/Tyresö och Södertälje. Även inom öppenvård är vi upphandlade med ett flertal kommuner.

Organisationen bygger på en modell där avståndet mellan brukaren av våra tjänster, de anställda och ledning är kortast möjligt. Detta leder till att våra anställda känner en konkret möjlighet att påverka sitt arbete och sin egen vardag. Därigenom kan vi erbjuda våra brukare bästa möjliga vård och omsorg. Förutsättningarna för en väl fungerande organisation består av delaktighet och inflytande. Målstyrning, långsiktigt ledarskap, en lyhörd organisation med plats för uppmuntran och belöning är också viktiga ingredienser i den väl fungerande arbetsplatsen. Facklig representation och MBL är en självklarhet.

Vår personal består av nio personer varav en vd, sju jourhemskonsulenter och en administratör. All vår personal är utbildade socionomer och beteendevetare.

Vi har tecknat kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna.

För mer information om vår ekonomi, klicka här.