Du är här

Om oss

Pär Sonesson AB har bedrivit konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet sedan 1997, i huvudsak i Stockholm.

Sedan januari 2021 drivs verksamheten i nära samarbete med systerbolaget Active Omsorg i Linköping AB. I och med detta finns nu större verksamhet även i Östergötland.

Pär Sonesson är inne i en expansiv period där vi utökar det geografiska området för våra konsulentstödda jour- och familjehem. Vi gör samtidigt en stor satsning på att arbeta mer med behandlingsfamiljer samt utvecklar vår öppenvård.