Du är här

Öppenvård

Pär Sonessons öppenvårdsteam består av erfarna behandlare och familjeterapeuter. Teamet besitter en bred kompetens inom MI, KBT, DBT, lågaffektivt bemötande och systemisk familjeterapi.

Vi arbetar strukturerat i team och sätter ihop dessa utifrån vilken specifik kompetens som krävs. Vi bedriver öppenvård, insatser mot barn och unga, individuell behandling mot vuxna även genom vårt systerbolag Active Omsorg kan vi erbjuda IHF( Intensiv hemmabaserad familjebehandling) med certifierat IHF- team , en manualiserad och evidensbaserad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar i familjen. 

Våra behandlare har erfarenheter av att jobba med anknytningsproblematik, våld i nära relationer, kriminalitet, NPF och missbruk. Teamet har även lång erfarenhet av att handleda familjer och jourfamiljer som tar emot barn som upplevt och bevittnat våld. Vi har en god förståelse för frågor som rör migration och familjesystem och arbetar alltid med barnen i fokus. 

Insatsen fokuserar på att identifiera problematiska beteenden som förstärker eller vidmakthåller destruktiva mönster.  Därefter läggs fokus på att identifiera önskade målbeteende som kan leda till att genomförandeplanens mål uppfylls. Vi tittar på och lyfter styrkor och tillgångar och antar ett lösningsfokuserat förhållningssätt.