Du är här

Utredning av familjer

Utredningen av en familj som ansökt om att bli jour- familjehem eller behandlingsfamilj hos Pär Sonesson grundar sig på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11). Som material används Socialstyrelsens initiala bedömning BRA-fam samt vår egen bedömnings- och utredningsmanual.

Utredningsprocessen börjar med ett första inledande telefonsamtal och fullföljs sedan med flera hembesök, intervju med föräldrarna i hemmet och eventuellt samtal med barn som bor i familjen. En analys av de olika momenten och intervjuerna görs och slutningsvis sker återkoppling med utredningsbeslutet. 

En utredning brukar ta ca 2 månader att genomföra. 

Vi begär även in följande registerutdrag:

  • Polisens misstanke- och belastningsregister
  • Socialregister 5 år bakåt i tiden på alla myndiga personer i hushållet samt biologiska minderåriga barn.  
  • Kronofogdemyndighetens register
  • Försäkringskassans Register
  • LOB register