Du är här

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Tiden för en jourhemsplacering varierar från något dygn upp till ett halvår.

Vem placeras i ett jourhem?

Barn och ungdomar som aktualiseras och utreds inom socialtjänsten kan placeras i ett jourhem. I de flesta fall kan barnet/ungdomen bo kvar hemma under utredningstiden, men i bland finns skäl att flytta ett barn/ungdom omgående. Skälen till att ett barn/ungdom behöver flytta är densamma som vid en familjehemsplacering, men av en akutare karaktär. I vissa fall får Socialtjänsten omhänderta barn/ungdomar mot föräldrarnas vilja, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid en frivillig placering placeras barnet/ungdomen enligt socialtjänsten (SoL).

Läs mer: