Du är här

Jour- & familjehem

Konsultstödda jour- & familjehem

Pär Sonesson ABs målgrupp vid jour- och familjehemsplaceringar är barn och ungdomar 0-20 år och föräldrar med barn. Våra jourhem får kontinuerlig handledning och familjerna har tillgång till vår personal dygnet runt.

  • Familjerna utreds enligt Kälvestensmetoden.
  • Vi har även beredskap att ta emot ensamkommande flyktingbarn i våra jourhem.
  • Vid förfrågningar, kontakta vårt växelnummer 08-410 600 01.

Vill du bli jour/familjehem? Fyll i vårt formulär genom att klicka här

Läs mer: