Du är här

Bli jour- familjehem eller behandlingsfamilj

Jour- eller familjehem

Du behöver ha ett stort engagemang och plats för att ta emot ett barn eller en ungdom i ditt hem. Barnet/ungdomen kan vara placerad för en kortare eller längre tid. Som jour- eller familjehem har du alltid stöd av Pär Sonessons familjehemskonsulenter samt får ersättning för ditt uppdrag.

Behandlingsfamilj

Ett barn eller ungdom som placeras i behandlingsfamilj har ofta stort behov av omsorg, trygghet och struktur. Du behöver ha erfarenhet/utbildning i att arbeta med barn eller unga samt ett stort engagemang. Du kan behöva vara hemma på heltid. Du ingår i ett behandlingsteam med professionella behandlare från Pär Sonesson. Ersättning utgår för uppdraget och motsvarar en heltidslön.