Du är här

2017-07-07

Vår utbildning “Ett hem att växa i”

Nu är den fjärde omgången av vår grundutbildning för våra jourhem genomförd. Ännu en blandning av erfarenheter fick mötas och alla gick mycket nöjda därifrån. Det femte utbildningstillfället är i höst, mer information kommer. 

Information om utbildningen

Utbildningen Ett hem att växa i omfattar totalt cirka 44 timmar och innehåller åtta teman:

  • Familjehemsvården och barnen

  • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • Att stödja barns behov av närhet och anknytning
  • Att hantera separationer och förluster
  • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • Barns skolgång och hälsa
  • Att fostra och vägleda
  • Vardagen i familjehemmet

Teoretiska kunskaper och fakta varvas med övningar, konkreta råd och tips. Det kommer att ges tillfällen för diskussion och erfarenhetsutbyte med andra familjehem och kursledare. Det ingår även hemarbeten, handledning och kontakt med utbildningsledaren. 

Utbildningen och kursmaterialet är framtaget av Socialstyrelsen och kompletteras med att beröra/informera om uppföljningsbara mål (SMARTA-mål), motiverande samtal (MI), missbruk, normkritik, neuropsykiatri. Utbildningen bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst, familjehem, biologiska familjen och placerade barn. 
 

Några kommentarer:
 

"Jag kan rekommendera utbildningen till 100%"

"Roliga och intressanta dagar där man går in på djupet i ämnen man visste lite om"