Du är här

Barnperspektiv

Vår erfarenhet är att trots att ambitionen i socialt arbete är att ha ett barnperspektiv kommer barnets upplevelse och situation ofta i skymundan.

Vi strävar därför efter att i mötet med barnen alltid låta dem komma till tals och benämna och bekräfta deras berättelse och upplevelse av sin situation.

För att säkra barnens bästa och skapa förutsägbarhet kontinuitet och trygghet åtar vi oss att:

  • Uppmärksamma barnens fokus och initiativ.
  • Ge barnen socialt utrymme.
  • Säkerställa att barnen får nödvändig information.
  • Ge barnen stöd utifrån sin faktiska utvecklingsnivå, ålder och mognad.
  • Arbeta för att trygga barnet i dess livssituation.

Vi strävar i vårt arbete efter att enligt Barnkonventionens intentioner alltid sätta barnets bästa i fokus.